Een Map op uw website beveiligen

Uit DigiState support Pagina
Ga naar: navigatie, zoeken

Om een map of meerdere te beveiligen, logt u in op het controlpanel op http://www.uwdomein.nl:2222 (waarbij uwdomein.nl wordt vervangen door uw eigen domein)

Inlogscherm.PNG

Nadat u bent ingelogd, komt u in de domeinselector. (indien u 1 domein heeft wordt de selector overgeslagen).

Domeinselect.PNG

Vervolgens ziet u onder kolom Uw Account de regel Bestandbeheer staan, hier gaat u heen.

Mwbs3beheer.png

Vervolgens ziet u het mapje public_html, alleen de sub-mappen in deze map kunnen beveiligd worden

Mwbs4public.png

Kies een map en klik op beveilig

Mwbs5beveilig.png

Vul hier de desgewenste gegevens in

Mwbs6maak.png

De map zou beveiligd moeten zijn


Gebruiker(s) aan map toevoegen

Als u weer teruggaat naar het hoofdscherm ziet u boven bestandbeheer de regel Wachtwoord beveiligde mappen staan

Mwbs7beheer.png

Vervolgens kiest u de betreffende map.

Mwbs8kies.png

Dan voert u de gebruiker(s) in die u wilt toevoegen of selecteert deze uit de al bestaande gebruikers.

Mwbs9maak.png