Hoe pas ik mijn host file aan?

Uit DigiState support Pagina
Ga naar: navigatie, zoeken

WINDOWS

In Windows kunt u het betreffende bestand vinden in de volgende pad:

C:\Windows\System32\drivers\etc

Hier ziet u het bestand hosts

Deze kunt u vervolgens openen in Kladblok of Notepad++ Dan krijgt u iets als onderstaand:

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1    localhost
#	::1       localhost

Vervolgens kunt u de gewenste regels er onderaan in plakken.

185.40.58.174 example.com
185.40.58.174 example2.com

Zodat het er ongeveer als volgt uit ziet:

[...]
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1    localhost
#	::1       localhost

185.40.58.174 example.com
185.40.58.174 example2.com


MAC

Om in OSX uw host file aan te passen gaat u naar Programma's>Hulpprogramma's>Terminal Hier voert u onderstaande commando in:

sudo vi /private/etc/hosts

Voer als volgt uw wachtwoord in. Vervolgens drukt u 1x op insert om bewerken in te schakelen.

Hierna kunt u onderin het ip-adres met daarachter het domeinnaam invullen.

##
# Host Database
#
# localhost is uses to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
##
172.0.0.1    localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1       localhost
fe80::1%lo0   localhost

Vervolgens drukt u 1x op Esc. en vult u :wq in om op te slaan.

En als laatste voert u onderstaande commando in:

- dscacheutil -flushcache

IP-adres achterhalen

Mocht u het ip-adres niet weten, dan kunt u deze vinden in DirectAdmin.

Log in op http://www.uwdomein.nl:2222 (waarbij uwdomein.nl wordt vervangen door uw eigen domein)

Inlogscherm.PNG

Nadat u bent ingelogd, komt u in de domeinselector. (indien u 1 domein heeft wordt de selector overgeslagen).

Domeinselect.PNG

Vervolgens kiest u voor Site Samenvatting / Statistieken / Logs.

Hph01.PNG

Hier scrolt u een stukje naar beneden en ziet u het betreffende ip-adres.

Hph02.PNG